Maak van leidinggevenden echte coaches

Maak van leidinggevenden echte coaches

Leidinggevenden spelen een sleutelrol bij het uitrollen van een positieve leercultuur.

Constructieve communicatie is de sleutel

Via heldere communicatie tussen leidinggevende en werknemer, regelmatige dialoog en dagelijkse feedback vestig je aandacht op het belang van continu (bij)leren en persoonlijke ontwikkeling. Ook functionerings- en evaluatiegesprekken zijn uitgelezen momenten voor leidinggevenden om expliciet over opleidingsmogelijkheden te praten.

Met deze inspanningen wordt al snel duidelijk dat een opleiding geen kritiek is op de prestaties van de werknemer. Integendeel, het is een kans om zich verder te ontwikkelen.

Ruimte om te leren

Na de opleiding moeten leidinggevenden hun medewerkers de ruimte en de middelen geven om nieuwe kennis toe te passen op de werkvloer. Ook daarin speelt de leidinggevende een belangrijke motiverende rol.

Ten slotte doe je een beroep op de waarnemingen van leidinggevenden om de doeltreffendheid van een opleiding te evalueren.