Welke opleidingen zijn prioritair? Dat bepaal je zó

Welke opleidingen zijn prioritair? Dat bepaal je zó

Stap 3

Stilaan wordt het plan concreet: in deze stap leg je vast welke opleidingen je bedrijf zal aanbieden op korte, middellange en lange termijn. Omdat noch de beschikbare tijd noch het budget oneindig is, zal je waarschijnlijk keuzes moeten maken.

Maak daarom samen met de betrokken leidinggevenden een draaiboek per opleidingsactie. Breng daarin alle opleidingsbehoeften samen en analyseer of één opleidingsactie verschillende noden kan invullen.

03.

Vorige

03. Prioritair

Volgende

Het draaiboek bevat de volgende sleutelelementen

De doelgroep

Wie zal de opleiding volgen?

Het doel van de opleiding

Wat wil je bereiken? Maak dit zo concreet mogelijk. Bijvoorbeeld: Vijf procent tijd winnen op de inpakmachine, overuren met tien procent verminderen … 

De pedagogische doelstellingen

Welke competenties verwacht je van deelnemers van de opleiding? Bijvoorbeeld: De deelnemer wisselt het formaat op de inpakmachine in minder dan vijf minuten en leeft daarbij de kwaliteits- en veiligheidsvoorschriften na.

De succescriteria en evaluatieprocedure

Hoe evalueer je de resultaten van de opleiding? En wat als het doel niet wordt bereikt? Hoe erken of beloon je de verworven competenties?

De gekozen leervormen, tools en middelen

De praktische organisatie

Met de timing, het aantal voorbereidings- en opleidingsdagen, het aantal groepen, de nodige competenties van de lesgever, de kostprijs, het budget …

Checklist prioritaire opleidingen

Hulp nodig om prioriteiten te stellen? Deze checklist helpt je op weg. 

De belangrijkste opleidingen: 

  • wettelijk verplicht zijn
  • de grootste belangen behartigen
  • aan dwingende commerciële eisen tegemoetkomen
  • storingen moeten corrigeren
  • de grootste return on investment opleveren
  • zowel de werknemer en de leidinggevende belangrijk vinden
  • competenties versterken die het team nog niet beheerst

Of gebruik onze competentiemonitor om te identificeren welke opleidingen onmiddellijke aandacht verdienen.

Kosten van een opleiding berekenen

Het totale kostenplaatje van een opleiding omvat:

  • de kostprijs van een externe opleiding, of de loonkosten van je interne trainer
  • loonkosten van de betrokken medewerkers
  • andere kosten zoals verplaatsingen, opleidingsmateriaal, locatiehuur…

Om bedrijven te ondersteunen in hun opleidingsinitiatieven biedt Alimento heel wat financiële tegemoetkomingen.

Ontdek de steunmaatregelen

Tijd voor overleg

Zijn de knopen doorgehakt? Overleg je keuzes met de verschillende afdelingen en met de directie. Communiceer de beslissingen mét motivering ook naar de betrokken leidinggevenden en hun medewerkers.

Analyseer de opleidingsnoden

Stap 2

Stap naar 2

Het opleidingsplan volgens het sectoraal model

Stap 4

Stap naar 4