Voorbereiding op het sociaal overleg over het opleidingsplan

Voorbereiding op het sociaal overleg over het opleidingsplan

Tijdens het sociaal overleg over het opleidingsplan nemen alle betrokkenen de doelstellingen, opleidingsacties en de initiatieven voor risicogroepen grondig onder de loep. Meer ogen zien meer, dus voer een open dialoog met de werknemersvertegenwoordigers.

Dit zijn een aantal vragen die aan bod kunnen komen

Over de manier waarop het plan tot stand is gekomen

 • Hoe kwam het opleidingsplan tot stand? Gebeurde er een analyse van de behoeften? Hoe, en wat was het resultaat?
 • Waren de leidinggevenden betrokken bij de opmaak van het opleidingsplan?
 • Is er aan de betrokken werknemers zelf gevraagd of zij opleidingsbehoeften hebben?

Over de inhoud van het plan

 • Kan je verduidelijken voor welke groepen medewerkers bepaalde opleidingen bestemd zijn?
 • Voor bepaalde opleidingen: wat moeten de werknemers achteraf kennen of kunnen?
 • Waarom werd er voor een bepaalde aanpak gekozen? Is dat de meest geschikte aanpak?
 • Zijn de interne opleiders voldoende opgeleid?
 • Worden er voor alle opleidingen genoeg opleidingsuren voorzien, zodat werknemers voldoende tijd hebben om te leren?
 • Welk budget is er voorzien? Zijn alle bronnen voor financiële tussenkomsten onderzocht?
 • Zullen de opleidingen worden geëvalueerd? Zo ja, hoe?
 • Zullen de effecten op de werkvloer worden gemeten? Zo ja, hoe?

Syndicale aandachtspunten

 • Voldoet het plan aan de minimale verplichte opleidingsinspanningen, zoals vastgelegd door de sector?
 • Niet alle werknemers hebben de nodige basiskennis om hun opleiding goed te kunnen volgen. Kan er iets extra worden georganiseerd?
 • Zijn er positieve gevolgen van de opleidingen die collega’s kunnen motiveren voor deze opleidingen? Ontvangen de deelnemers bijvoorbeeld een certificaat of een aanwezigheidsattest? Krijgen werknemers een overzicht van de gevolgde opleidingen?
 • Worden de opleidingen georganiseerd op tijdstippen die haalbaar zijn voor de werknemers? Zo niet, kan er hier een oplossing voor worden gevonden?
 • Wordt er gezorgd voor de vervanging van werknemers in opleiding, zodat hun werk niet opstapelt?
 • Zijn de leidinggevenden voldoende op de hoogte? Zullen zij de opleiding op de vloer opvolgen? Hebben ze hiervoor zelf opleiding nodig?
 • Krijgen de werknemers de tijd en ruimte om wat ze geleerd hebben in de praktijk te brengen?
 • Volgen de leidinggevenden dit op?
 • Hoe zal het opleidingsplan worden geëvalueerd?

Het opleidingsplan volgens het sectoraal model

Stap 4

Naar stap 4