Mobiliseer directie en leidinggevenden

Mobiliseer directie en leidinggevenden

Stap 1

Een goed opleidingsplan vraagt om de steun van directie en leidinggevenden. Zorg er dus voor dat iedereen aan boord is.

01.

01. Mobiliseer

Volgende

Meer draagvlak is meer daadkracht

In een lerende organisatie draagt de directie het belang uit van (bij)leren en communiceert ze hierrond. Ze ondersteunt bovendien de leidinggevenden en medewerkers: zij krijgen de tijd en middelen die nodig zijn om het opleidingsplan tot een goed einde te brengen. 

Ook leidinggevenden dragen hun steentje bij: zij volgen het plan en de vooruitgang van de medewerker vanop de eerste rij.