Analyseer de opleidingsnoden

Welke competenties en opleidingen heeft mijn bedrijf nodig?

Stap 2

Een goed opleidingsplan valt of staat met een grondige analyse van de noden binnen je bedrijf.

02.

Vorige

02. Opleidingsnoden

Volgende

Identificeer de opleidingsnoden vanuit de organisatie

 Vertrek vanuit de noden van de organisatie: welke competenties zijn nodig om de werking van het bedrijf te verzekeren?

Neem daarvoor de volgende factoren onder de loep

Wat is de bedrijfsstrategie? Ben je van plan om een nieuw product te lanceren? Een nieuwe markt of distributiekanaal aan te boren? Of misschien wil je het imago of de cultuur van het bedrijf omgooien?

 Staan er veranderingen op til die een impact zullen hebben op de benodigde competenties? Een nieuwe lijn of investering, nieuwe technologieën, veranderingen in de wetgeving of in de arbeidsorganisatie …

Zijn er problemen of onregelmatigheden aan het licht gekomen? Duiden fouten, interne of externe audits of klachten van klanten op een gebrek aan competenties?

En, indien van toepassing: Welke elementen uit het vorige opleidingsplan werden nog niet gerealiseerd?

Stijgen de werkongevallen, stress en ontevredenheid op het werk?

Identificeer de opleidingsnoden op de werkvloer

Nu je de opleidingsnoden op organisatorisch niveau hebt geïdentificeerd, kan je ze verfijnen aan de hand van de concrete noden op de werkvloer. Die identificeer je best via een combinatie van methodes

Ontdek hoe je deze methodes toepast

Functie- en competentiebeschrijvingen

Welke taken behoren tot een bepaalde functie? En wat zijn de vereiste competenties?

Gesprekken tussen leidinggevende en medewerker

Achterhaal de opleidingsnoden van een medewerker tijdens een individueel gesprek.

Rechtstreekse medewerkersbevraging

Bied medewerkers een formulier aan waarmee ze zelf een opleiding kunnen aanvragen.

Dicht de mazen in het net

Je weet nu welke competenties nodig zijn om enerzijds de bedrijfsstrategie te handhaven en anderzijds je medewerkers te ondersteunen in de uitvoering van hun job. Toets deze af aan elkaar en wees aandachtig voor opleidingsbehoeften die onopgemerkt zijn gebleven en andere discrepanties.

Sta specifiek stil bij de noden die op korte, middellange en lange termijn kunnen opduiken, en dat voor elke functiebeschrijving en takenpakket. Betrek bovendien de directie en werknemersvertegenwoordigers bij je analyse: meer ogen zien meer.

Ga ten slotte na of er groepen uit de boot vallen: ouderen of net jongeren, interimkrachten, kortgeschoolden en anderstaligen … Verlies ook de risicogroepen niet uit het oog. Het sectorale model van het opleidingsplan vraagt expliciet naar de initiatieven voor medewerkers die tot deze groepen behoren.

Mobiliseer directie en leidinggevenden

Stap 1

Naar stap 1

Welke opleidingen zijn prioritair? Dat bepaal je zó

Stap 3

Naar stap 3