Alimento helpt

Iedereen mee: opleidingskansen voor elke medewerker

Iedereen heeft baat bij opleidingen. Regelmatige bijscholing helpt je medewerkers om bij te blijven in een steeds evoluerende context. En dat is nuttig voor jong en oud, nieuw en ervaren, arbeiders en bedienden … Het houdt hen én je bedrijf wendbaar. Bovendien toon je je medewerkers dat je bereid bent in hun toekomst te investeren.

Instroombudget voor kwetsbare werknemers

Het sectorale model van het opleidingsplan vraagt om je opleidingsinitiatieven voor risicogroepen expliciet te vermelden. Concreet gaat het om deze medewerkers:


  • Vijftigplussers
  • Kortgeschoolden (medewerkers met hoogstens een diploma lager secundair onderwijs)
  • Werknemers bedreigd door ontslag
  • Werknemers met een verminderde arbeidsgeschiktheid
  • Werknemers die sinds minder dan een jaar werken en niet-werkend waren op het ogenblik van indiensttreding
  • Werknemers jonger dan 26 jaar die moeten worden opgeleid, of binnen alternerend leren, of binnen individuele beroepsopleiding in een onderneming
  • Andere doelgroepen zoals vermeld in de sectorale cao rond permanente vorming