Het opleidingsplan uitvoeren

Het opleidingsplan uitvoeren

Stap 7

Het opleidingsplan correct uitvoeren, dat doe je op drie verschillende niveaus: organisatorisch, administratief en pedagogisch.

07.

Vorige

07. UITVOEREN

Volgende

Organisatorisch

Je informeert deelnemers tijdig en nodigt ze uit, je reserveert lokalen, voorziet het materiaal, regelt de koffiepauzes … Of delegeert de taken.

Administratief

Je houdt contact met externe opleidingsverstrekkers, houdt het budget in de gaten en volgt op of de opleidingen goed worden uitgevoerd.

Pedagogisch

Lossen de opleidingen de verwachtingen in? Hebben de deelnemers na afloop de gewenste competenties ontwikkeld?

Het pedagogische aspect

Om het pedagogische aspect van het opleidingsplan op te volgen, werk je liefst nauw samen met de directe leidinggevende van de deelnemers. Zij kunnen je helpen de volgende vragen te beantwoorden.

Is iedereen op de hoogte van de doelstellingen van de opleiding? Weten ze waarom ze eraan deelnemen en hoe de evaluatie zal verlopen?

Krijgt de medewerker voldoende tijd voor de opleiding? Voorziet de leidinggevende voldoende middelen om de opleiding in de praktijk te laten renderen?

Gaat de leidinggevende akkoord met de deelname van de werknemer?

Wordt de medewerker vervangen tijdens de opleiding?

Volgt de leidinggevende de resultaten van de opleiding op?

Een opleidingsbilan voor elke medewerker

De sector-cao bepaalt dat elke werknemer via Alimento een opleidingsbilan moet kunnen opvragen. In dat overzicht noteer je de naam van de gevolgde opleidingen, de data en opleidingsduur, en ten slotte de lesgever en opleidingsinstantie.

Ben je werknemer in de voedingssector?

opleidingsbilan opvragen