Maak jobs leerrijk

De ontwikkeling van medewerkers stimuleren? Integreer leermogelijkheden in je jobs

Hoe hou je je medewerkers geboeid door hun werk? Integreer leermogelijkheden in de jobs zelf. Zo veranker je leren in het dagelijkse werkleven.

Zorg voor variatie

Een gevarieerde of afwisselende jobinhoud en uitdagende doelstellingen zijn twee manieren om leermogelijkheden te introduceren. Zo stel je werknemers voor nieuwe situaties die hen aanzetten om nieuwe oplossingen te zoeken.


Let wel: geef je medewerkers de vrijheid en autonomie om zelf tot oplossingen te komen en, in de mate van het mogelijke, te experimenteren. Leg bovendien de verantwoordelijkheden zo veel mogelijk op teamniveau om ook de onderlinge communicatie en kennisdeling te stimuleren.

Leerrijke jobs zijn jobs die blijven boeien

Dit zijn de kenmerken van leerrijke jobs in een lerende organisatie


  • voldoende autonomie
  • duidelijke opdrachten en taakomschrijvingen
  • regelmatig contact met collega’s
  • voldoende taakafwisseling
  • taken die de verantwoordelijkheidszin stimuleren, zoals regeltaken (planning, preventief onderhoud, kwaliteitsopvolging …)
  • een feedbackcultuur waarin ook de weerklank van de medewerker wordt gehoord en toegepast
  • een takenpakket dat logisch en samenhangend voelt voor elke medewerker