Maak functionerings- en evaluatiegesprekken constructief

Maak functionerings- en evaluatiegesprekken constructief

Functioneringsgesprekken en evaluatiegesprekken zijn belangrijke onderdelen van een gezonde feedback- én leercultuur. Bovendien is zo’n gesprek een uitgelezen kans om te peilen naar de leernoden van je individuele medewerker.

Zet nog meer in op groei met het ontwikkelingsgesprek

Komt het onderwerp leren pas laatst aan bod tijdens de functionerings- en evaluatiegesprekken?

Ga een stapje verder en voer specifieke opleidings- of ontwikkelingsgesprekken. Zo leg je nog meer de focus op de groei en zelfontplooiing van je medewerkers.

lees meer