Identificeer de opleidingsnoden op de werkvloer

Identificeer de opleidingsnoden op de werkvloer

Welke competenties willen je medewerkers verwerven? En welke opleidingen zijn nodig om hen te helpen hun taken te volbrengen?

De opleidingsnoden op de werkvloer identificeren is een essentiële stap in het opstellen van je opleidingsplan. Combineer verschillende methoden om een zo compleet mogelijk beeld van de behoeften te creëren: via functie- en competentiebeschrijvingen, via gesprekken tussen leidinggevende en medewerker en via rechtstreekse medewerkersbevraging.

Functie- en competentiebeschrijvingen

Welke taken behoren tot een bepaalde functie? En wat zijn de vereiste competenties? Deze twee belangrijke vragen worden beantwoord in de functie- en competentiebeschrijvingen. Ze vormen de basis voor je behoefteanalyse.

Vul die antwoorden aan met standaardopleidingen per functie, zoals opleidingen met betrekking tot voedselveiligheid en hygiëne. Zeker bij de aanwerving van nieuwe werkkrachten of bij interne functiewijzigingen is zo’n standaard opleidingspakket nuttig

  • Maak een lijst op met alle terugkerende opleidingen die het bedrijf organiseert.
  • Bepaal per opleiding en per functie of de opleiding verplicht, gewenst of niet van toepassing is.
  • Laat de afdelingsverantwoordelijke bepalen welke medewerkers welke opleidingen moeten volgen, op basis van hun functie en hun persoonlijke opleidingshistoriek.

Alle medewerkers moeten een duidelijk beeld hebben van de taken die bij hun functie horen. Maak je nog geen gebruik van functie- en competentiebeschrijvingen in je bedrijf? Let op voor zware, inflexibele tools die de medewerkers in te strakke kaders duwen.

Zeker voor kmo’s raadt Alimento aan om functie- en competentiebeschrijvingen algemeen te houden en de verwachte taken en competenties op een open manier te beschrijven. Leg de focus eerder op wat de medewerker zal bijdragen.

Hulp nodig? De adviseurs van Alimento staan klaar om je te ondersteunen.

Gesprekken tussen leidinggevende en medewerker

Staat leren centraal in je personeelsbeleid? Dan komt het onderwerp leren en opleidingen al aan bod in functionerings- en evaluatiegesprekken en loopbaangesprekken, en organiseer je misschien zelfs ontwikkelings- of opleidingsgesprekken.

Deze feedbackmomenten leggen bloot welke competenties de medewerker nodig heeft om zijn (huidige of toekomstige) functie optimaal uit te voeren. Ook peilt de leidinggevende naar de individuele opleidingsnoden en -wensen.

Om deze gesprekken zo constructief mogelijk te laten verlopen, moet de leidinggevende de juiste technieken onder de knie hebben.

Ontdek hoe je van je leidinggevenden echte coaches maakt.

lees meer

Rechtstreekse werknemersbevraging

Houd je nog geen functionerings- of evaluatiegesprekken in je onderneming? Bevraag dan je medewerkers aan de hand van een aanvraagformulier met een gerichte vragenlijst en een opleidingscatalogus.

Zo volg je elk verzoek systematisch op en kun je onderbouwd antwoorden.

Maak op het formulier het kader en de selectiecriteria duidelijk. Zo krijg je relevante en haalbare aanvragen.

Zorg ervoor dat iedereen de kans krijgt een aanvraagformulier in te vullen.

Laat medewerkers en leidinggevenden noteren waarom de opleiding volgens hen nodig is.

Sommige medewerkers, in het bijzonder kortgeschoolde of anderstalige medewerkers, kunnen hulp nodig hebben bij het formuleren van hun noden. De leidinggevende kan hen daarbij helpen.

Behandel elke aanvraag samen met de betreffende leidinggevende

Stel jezelf de volgende vragen

Is de aanvraag relevant? Biedt de opleiding een oplossing voor competentietekorten of ondersteunt ze een doel van de onderneming? Biedt de investering, zelfs als de opleiding niet direct relevant is aan het takenpakket van de medewerker, een meerwaarde?

Is de opleiding haalbaar, rekening houdend met de organisatorische beperkingen en het opleidingsbeleid van de onderneming?