Formeel leren: kies een opleiding die past bij bedrijf en cursist

Formeel leren: kies een opleiding die past bij bedrijf en cursist

Bij leren denk je in de eerste plaats aan opleidingen en trainingen die georganiseerd en gestructureerd verlopen. Dat zijn formele leervormen. Verschillende aanpakken zijn hier mogelijk: een interne of externe opleider, een opleiding op maat of standaardopleiding, lessenpakketten of interactievere formules zoals workshops …

Welke vorm je kiest, hangt af van je doelstellingen, het aantal cursisten en je beschikbare tijd en budget. Een overzicht…

Lessenpakket of interactieve formule

Actieve en participatieve leervormen zoals workshops helpen om praktische vaardigheden en attitudes te ontwikkelen. Ze zijn bovendien geschikter voor kleinere groepen.

Een vast lessenpakket is dan weer ideaal om theoretische kennis en inzicht te verwerven. Er zijn ook tussenvormen, waarbij de cursisten de theorie via praktische opdrachten inoefenen.

Externe of interne opleider?

Interne opleider

Verwelkom je regelmatig nieuwe werknemers? Dan is een interne opleider een goed idee: een ervaren werknemer die de kneepjes van het vak aanleert aan nieuwe collega’s. Een interne opleider kent het bedrijf en de mensen door en door en kan dus kort op de bal spelen.

Schrijf je interne opleiders in voor een opleiding train-the-trainer. Zo geef je hen alle tools die nodig zijn om kennis en ervaring op een efficiënte manier te delen.

Bekijk de opleidingen

Externe opleider

Een externe opleider is expert in de materie én in het overbrengen ervan. Als derde partij brengt een externe opleider nieuwe kennis naar je bedrijf. Bovendien nemen cursisten nieuwe ideeën vlotter aan van externe opleiders dan van hun collega’s.

Alimento organiseert tal van opleidingen via externe lesgevers. Laat je medewerkers aansluiten bij een open opleiding of kies voor een opleiding op maat. Samen zoeken we naar de formule die het best bij je noden past.

Neem contact op

Open opleiding of opleiding op maat?

Opleiding op maat

Heb je voldoende medewerkers die dezelfde opleiding willen volgen? Met een opleiding op maat van je bedrijf bepaal je zelf de leerdoelen en de aanpak

Bij een veiligheidsopleiding bijvoorbeeld, past de opleider de leerstof volledig toe op de risico’s binnen jouw bedrijf. Via foto’s van onveilige situaties op de eigen werkvloer leren cursisten op een praktische manier hoe het beter moet.

Open opleiding

Een open opleiding, ook wel een externe of standaardopleiding genoemd, biedt andere troeven. De cursisten komen hier in contact met deelnemers van andere bedrijven en bekijken de leerstof vanuit een nieuw en waardevol perspectief.