BLITS: kennis delen via samenwerking

BLITS: kennis delen via samenwerking

BLITS staat voor Begeleid Leren in Teams. De deelnemers van een BLITS-project vormen samen een leerteam dat een reële uitdaging op de werkvloer aanpakt. Een externe begeleider of facilitator leidt het proces in goede banen.

Leren is aanstekelijk

Door verschillende partijen samen te brengen in een team, vergemakkelijkt de methode de verspreiding van bestaande kennis en vaardigheden. De samenwerking ondersteunt bovendien een positief leerklimaat.

Omdat een BLITS-project een concrete uitdaging onder handen neemt, gaat er bovendien geen kostbare werktijd verloren.