Beter samenwerken met werknemers vertegenwoordiging rond opleiding

Beter samenwerken met werknemers-vertegenwoordiging

Telt je voedingsbedrijf twintig medewerkers of meer? Dan ben je verplicht om in de ondernemingsraad of met de syndicale delegatie te overleggen over je opleidingsplan. We geven je enkele tips om constructief samen te werken met de werknemersvertegenwoordiging.

Constructief communiceren rond opleiden? Drie tips

Informeer de werknemersvertegenwoordigers

Wil je de werknemersvertegenwoordigers echt betrekken bij het opleidingsbeleid? Informeer hen dan regelmatig over je initiatieven. Een transparante en open houding opent de deur naar een constructief sociaal overleg en is de sleutel tot een gedragen opleidingsbeleid.

Raadpleeg hen actief

Hoewel een werknemersvertegenwoordiger geen expert is in opleiding of leren, heeft hij wél de connecties om problemen en meningen te signaleren.

Vraag daarom expliciet naar inbreng van de werknemersvertegenwoordigers. Ga hierbij verder dan de jaarlijkse formele bespreking rond het opleidingsplan.

Neem hun feedback ter harte

Luister naar je werknemersvertegenwoordigers. Welke noden en problemen kaarten ze aan? Welke suggesties geven ze en vanuit welke motieven? Welke standpunten leven er op de werkvloer? Wat zijn de onderliggende waarden en principes?

Stoot je op weerstand? Ga in gesprek met elkaar. Wanneer het over opleiden gaat, staan werkgevers en werknemers zelden lijnrecht tegenover elkaar.

Zoek waar mogelijk naar een win-win. Denk creatief en ga voor ‘en-en’-oplossingen.

Overleg met directie en werknemers vertegenwoordiging

Stap

Stap naar